PATIENSHARPAN.COM
Regler
Stäng

SEAHAVEN TOWERS SOLITAIRE

Detta patiensspel använder 52 kort (en kortlek).

10 spelhögar med 5 kort i varje hög läggs ut. Det finns en plats för fyra reserv- och fyra grundstackar. De två återstående korten läggs i två reservhögar. Ess flyttas till grundraden under spelet när de kommer ut från däcket.

Målet med spelet är att samla alla kort i kostym från essen i stigande ordning.

Regler - SEAHAVEN TOWERS SOLITAIRE

Spelkorten är de nedre korten med framsidan uppåt i kolumnerna och korten i reservhögarna. Om det finns ess och efterföljande kort bland spelkorten i den ursprungliga patienslayouten flyttas de till huvudraden. Därefter kan du flytta kort från kolumn till kolumn till lediga ess och andra kort som är lämpliga för att flytta till huvudraden.

Du kan bara flytta ett kort i fallande ordning i kostym åt gången. Om det finns kort som påverkar ytterligare lösning bland kolumnernas spelkort kan de flyttas till reservhögarna. Reservhög kan inte innehålla mer än ett kort. Kort från reservhögarna kan flyttas till en av kolumnerna eller huvudraden när som helst när de är giltiga.

Endast en kung kan placeras i en tom kolumn.

Solitaire spelas i en omgång. Detta patiensspel uppfanns av Art Cabral.