PATIENSHARPAN.COM
Regler
Stäng

VANLIG PATIENS HARPAN

Dubbelklicka på kortet - flytta kortet till fundamentet. Dubbelklicka på bordet under kort - flytta kort till fundamentet.

Regler - VANLIG PATIENS HARPAN

Fundamenten är uppbyggda efter kostym från Ace till King, och tablåhögarna kan byggas ner med alternativa färger, och partiella eller kompletta högar kan flyttas om de byggs ner av alternativa färger också. Alla tomma högar kan fyllas med en kung eller en hög med kort med en kung. Målet med spelet är att bygga upp en stack kort som börjar med ess och slutar med King.