PATIENSHARPAN.COM
Regler
Stäng

KUNGEN (GAMLA VERSIONEN)

Två fulla kortlekar med 52 kort används i spelet - totalt 104 kort. Alla kortens kort är placerade i 10 vertikala kolumner. Huvudraden, vars startkort är ess, är till höger ovanför dessa rader. Under huvudraden finns det plats för åtta kort av det så kallade "tillfälliga lager".

Målet med spelet är att frigöra åtta ess under spelet och samla motsvarande kostymer i stigande ordning på dem.

Regler - KUNGEN (GAMLA VERSIONEN)

Spelkorten är de nedre kolumnerna med framsidan uppåt och "tillfälliga lager" -kort. Om det finns ess och efterföljande kort bland spelkorten i den ursprungliga patienslayouten flyttas de till huvudraden. Därefter kan du börja flytta kort från kolumn till kolumn för att frigöra andra ess och kort som är lämpliga för att flytta till huvudraden.

Du kan bara flytta ett kort i fallande ordning och med alternerande färger åt gången. Om det finns kort som påverkar ytterligare lösning bland spelkorten i kolumnerna, kan de tas till det "tillfälliga lagret". "Tillfälligt lager" får inte innehålla mer än åtta kort åt gången, ett för varje plats. Kort från "tillfälligt lager" kan flyttas till en av kolumnerna eller huvudraden när de är giltiga.

Vilket kort som helst kan flyttas till en helt ledig kolumn, både från andra kolumner och från "tillfälligt lager". Solitaire spelas i en omgång.